สิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียน

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรม Nova 5T day exclusive pre-sale.

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/HuaweimobileTH/